Ακίνητα

 • Έλεγχος ακινήτων σε Κτηματολόγια και Υποθηκοφυλακεία (πανελλαδική εξυπηρέτηση)
 • Αγορές – Πωλήσεις ακινήτων
 • Προσύμφωνα
 • Οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία
 • Οροφοκτησία
 • Εξάλειψη προσημείωσης/υποθήκης μετά από εξόφληση δανείου (συναινετική /αντιδικία)
 • Διαφορές από εργολαβικά συμβόλαια σε περίπτωση αντιπαροχής ακινήτου
 • Προστασία νομής – κυριότητας
 • Αποβολή από ακίνητο
 • Αποζημίωση λόγω παρεμπόδισης χρήσης ακινήτου
 • Αποζημίωση λόγω παρεμπόδισης χρήσης κοινόχρηστου χώρου
 • Παροχή διόδου
 • Κανονισμός ορίων ακινήτων
 • Αγωγές κατά Ελληνικού Δημοσίου – Δήμου
 • Αναζήτηση κινητού που περιήλθε σε ξένο ακίνητο
 • Δουλείες
 • Επικαρπίες
 • Ενέχυρα
 • Προσημειώσεις
 • Υποθήκες
 • Χρησικτησία
 • Αυτούσια διανομή ακινήτου
 • Διανομή με σύσταση κάθετης ή και οριζόντιας ιδιοκτησίας
 • Ανέφικτη ή ασύμφορη διανομή ακινήτου – πώληση με πλειστηριασμό
 • Διατάραξη νομής ακινήτου/κινητού
 • Καταδίκη σε μεταβίβαση ακινήτου
 • Απαλλοτριώσεις
 • Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις
 • Πράξεις εφαρμογής
 • Αυθαίρετα
 • Εκτός σχεδίου ακίνητα
 • Χρήσεις γης
 • Διαχείριση ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα κατοίκων εξωτερικού