Αλλοδαποί

  • Χορήγηση άδειας διαμονής
  • Ανανέωση άδειας διαμονής
  • Χορήγηση πολιτικού ασύλου σε πρόσφυγες
  • Χορήγηση ελληνικής ιθαγένειας
  • Χορήγηση αλλοδαπής ιθαγένειας
  • Προσωρινή κράτηση αλλοδαπών
  • Αιτήσεις ακύρωσης και αναστολής κατά αποφάσεων απόρριψης χορήγησης και ανανέωσης αδειών διαμονής
  • Απελάσεις αλλοδαπών
  • Διαβατήρια