Ανήλικοι

  • Ανήλικη παραβατικότητα
  • Διαδικτυακός εκφοβισμός
  • Σχολικός εκφοβισμός
  • Ενδοοικογενειακή βία
  • Εκπροσώπηση υπόπτων/κατηγορουμένων σε όλα τα δικαστήρια και όλα τα στάδια της δίκης
  • Συνεργασία με κοινωνική υπηρεσία