Αποζημιώσεις

 • Αποζημίωση
 • Αποζημίωση για ηθική βλάβη φυσικού/νομικού προσώπου
 • Αποζημίωση λόγω σφάλματος εποπτευόμενου
 • Αποζημίωση για ψυχική οδύνη
 • Αποζημίωση λόγω εξύβρισης
 • Αποζημίωση λόγω κινδύνου για την πίστη, το επάγγελμα ή το μέλλον προσώπου
 • Αποζημίωση λόγω καταστροφής ή βλάβης πράγματος
 • Αποζημίωση λόγω παράνομης αφαίρεσης πράγματος
 • Αποζημίωση λόγω ενδοοικογενειακής βίας
 • Αποζημίωση λόγω διαδικτυακού εκφοβισμού
 • Αποζημίωση λόγω αναληθών δυσφημιστικών διαδόσεων
 • Αποζημίωση από πτώση κτίσματος ή άλλου έργου
 • Αποζημίωση λόγω τραυματισμού ή θανάτωσης προσώπου
 • Αποζημίωση λόγω βλάβης του σώματος ή της υγείας (τραυματισμός, αναπηρία, παραμόρφωση κλπ.)
 • Αποζημίωση λόγω παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου
 • Αποζημίωση λόγω παραμέλησης εποπτείας ζώου
 • Αποζημίωση λόγω απάτης
 • Αποζημίωση λόγω αρνητικών κριτικών στο διαδίκτυο