Εμπορικά Σήματα

  • Κατοχύρωση εμπορικού σήματος σε εθνικό επίπεδο
  • Κατοχύρωση εμπορικού σήματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο
  • Κατοχύρωση εμπορικού σήματος σε διεθνές επίπεδο
  • Ανανέωση ήδη καταχωρημένου σήματος
  • Συμβουλευτική σημάτων
  • Έρευνα εντοπισμού παρόμοιου σήματος
  • Προσφυγή κατά απόρριψης σήματος
  • Απαγόρευση χρήσης σήματος
  • Συμβουλευτική σημάτων