Πακέτα για Εκπαιδευτήρια

Το γραφείο μας, ενστερνιζόμενο τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες ενός σύγχρονου εκπαιδευτηρίου (ιδιωτικού σχολείου, φροντιστηρίου, ΚΔΒΜ κλπ.), προσφέρει τη δυνατότητα συμβουλευτικής υποστήριξης και νομικών υπηρεσιών στο σύγχρονο εκπαιδευτήριο σε καθημερινή, εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση, με πακέτα υποστήριξης και νομικών υπηρεσιών που διαμορφώνονται αναλόγως των αναγκών εκάστου εκπαιδευτηρίου (tailor-made solutions) και αποσκοπούν στην πλήρη νομική κάλυψη του εκπαιδευτηρίου, τόσο σε καθημερινά όσο και σύνθετα ζητήματα. Για το σχεδιασμό του πακέτου υποστήριξης και νομικών υπηρεσιών που ταιριάζει στις ανάγκες του δικού σας εκπαιδευτηρίου, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας, προκειμένου να προγραμματίσουμε μία ΔΩΡΕΑΝ συνάντηση στο γραφείο μας ή τις εγκαταστάσεις του εκπαιδευτηρίου σας ή μία διαδικτυακή συνάντηση, ώστε να συζητήσουμε τις ανάγκες του εκπαιδευτηρίου σας και να προβούμε στον σχεδιασμό ενός μοναδικού πακέτου, σχεδιασμένου σύμφωνα με τις ανάγκες του εκπαιδευτηρίου σας, αποκλειστικά και μόνο για το δικό σας εκπαιδευτήριο, σε αρκετά ανταγωνιστικές τιμές.

Ενδεικτικές Υπηρεσίες :
● Σύνταξη υποδειγμάτων εγγράφων (π.χ. δελτίων εγγραφής, όρων φοίτησης κλπ.)
● Συμβάσεις
● Είσπραξη οφειλόμενων διδάκτρων
● GDPR κλπ.

 

Πακέτα για Εκπαιδευτήρια