Πακέτα για Ιδιωτικά Κ.Ε.Π.

Το γραφείο μας προσφέρει τη δυνατότητα συμβουλευτικής υποστήριξης και νομικών υπηρεσιών σε ιδιωτικά Κ.Ε.Π. σε καθημερινή, εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση, με πακέτα υποστήριξης και νομικών υπηρεσιών που διαμορφώνονται αναλόγως των αναγκών εκάστου ιδιωτικού Κ.Ε.Π. (tailor-made solutions) και αποσκοπούν στην παροχή υψηλού επιπέδου νομικών υπηρεσιών τόσο σε καθημερινά όσο και σε σύνθετα ζητήματα. Για το σχεδιασμό του πακέτου υποστήριξης και νομικών υπηρεσιών που ταιριάζει στις ανάγκες του δικού σας ιδιωτικού Κ.Ε.Π., παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας, προκειμένου να προγραμματίσουμε μία ΔΩΡΕΑΝ συνάντηση στο γραφείο μας ή τις εγκαταστάσεις της επιχείρησής σας ή μία διαδικτυακή συνάντηση, ώστε να συζητήσουμε τις ανάγκες του ιδιωτικού Κ.Ε.Π. σας και να προβούμε στον σχεδιασμό ενός μοναδικού πακέτου, σχεδιασμένου σύμφωνα με τις ανάγκες σας, αποκλειστικά και μόνο για το δικό σας ιδιωτικό Κ.Ε.Π., σε αρκετά ανταγωνιστικές τιμές.

Ενδεικτικές Υπηρεσίες :
● Όροι συνεργασίας
● Όροι χρήσης
● Συντάξεις
● Ασφαλιστικά Ταμεία (ΕΦΚΑ κλπ.)
● Πιστοποιητικά από Δικαστήρια
● Κτηματολόγια
● Υποθηκοφυλακεία
● Μεταφράσεις
● Επικυρώσεις
● Μεταβιβάσεις ΙΧ
● Ειδικό Ληξιαρχείο
● ΟΑΕΔ
● Σφραγίδα της Χάγης
● Διαθήκες
● Αλλοδαποί κλπ.

Πακέτα για Ιδιωτικά Κ.Ε.Π.