Πακέτα για Σωματεία – Συλλόγους

Το γραφείο μας προσφέρει τη δυνατότητα συμβουλευτικής υποστήριξης και νομικών υπηρεσιών σε σωματεία και συλλόγους σε καθημερινή, εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση, με πακέτα υποστήριξης και νομικών υπηρεσιών που διαμορφώνονται αναλόγως των αναγκών κάθε σωματείου (tailor-made solutions) και αποσκοπούν στην πλήρη νομική κάλυψη ενός σωματείου, τόσο σε καθημερινά όσο και σε σύνθετα ζητήματα. Για το σχεδιασμό του πακέτου υποστήριξης και νομικών υπηρεσιών που ταιριάζει στις ανάγκες του σωματείου ή του συλλόγου σας, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας, προκειμένου να προγραμματίσουμε μία ΔΩΡΕΑΝ συνάντηση στο γραφείο μας ή τις εγκαταστάσεις του σωματείου ή του συλλόγου σας ή μία διαδικτυακή συνάντηση, ώστε να συζητήσουμε τις ανάγκες του σωματείου σας και να προβούμε στον σχεδιασμό ενός μοναδικού πακέτου, σχεδιασμένου σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησής σας, αποκλειστικά και μόνο για το δικό σωματείο ή τον δικό σας σύλλογο, σε αρκετά ανταγωνιστικές τιμές.

Ενδεικτικές Υπηρεσίες :
● Ίδρυση
● Τροποποίηση καταστατικού
● Εκλογές
● Συμβουλευτική δικηγορία
● Άρνηση εγγραφής μέλους
● Αποβολή μέλους
● Γενικές Συνελεύσεις
● Ακυρότητα απόφασης Γενικής Συνέλευσης
● Διάλυση σωματείου κλπ.

 

Πακέτα για Σωματεία – Συλλόγους