Πολιτική Ραντεβού

Το Δικηγορικό Γραφείο HNP Law Office – Δικηγορικό Γραφείο Χαράς Α. Νούση – Περάκη και Συνεργατών προσφέρει τη δυνατότητα προγραμματισμού α) ραντεβού με φυσική παρουσία στους χώρους των γραφείων μας, β) τηλεφωνικού ραντεβού, γ) διαδικτυακού ραντεβού (αποκλειστικά μέσω Google Meet), δ) επείγοντος ραντεβού (ραντεβού εκτός των ωρών λειτουργίας, Σαββατοκύριακα, αργίες).

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Για την Υπηρεσία Ραντεβού με Φυσική Παρουσία,  η διαδικασία που ακολουθείται έχει ως εξής:

 • συμπληρώνετε τη σχετική φόρμα με τα στοιχεία σας, δίνοντάς μας μερικές πληροφορίες σχετικά με την υπόθεσή σας, ή επικοινωνείτε τηλεφωνικά με τη γραμματεία των γραφείων μας·
 • μας ενημερώνετε για τις ημέρες και τις ώρες διαθεσιμότητάς σας εντός του ωραρίου λειτουργίας των γραφείων μας (Δευτέρα έως Πέμπτη : 09:00 – 20:00 και Παρασκευή : 09:00 – 16:00)·
 • επεξεργαζόμαστε το αίτημά σας·
 • η γραμματεία μας σας καλεί και σας ενημερώνει για την ημέρα και την ακριβή ώρα κατά την οποία μπορεί να προγραμματιστεί το ραντεβού με φυσική παρουσία, ενημερώνοντάς σας για το κόστος του ραντεβού·
 • την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα από το προγραμματισμένο μας ραντεβού, η γραμματεία μας σας καλεί στον αριθμό του κινητού τηλεφώνου που μας έχετε υποδείξει, προς επιβεβαίωση του ραντεβού, αποστέλλοντάς σας σχετικό SMS, σε περίπτωση που δεν απαντηθεί η κλήση μας·
 • προσέρχεστε στο γραφείο μας την προγραμματισμένη ημέρα και ώρα του ραντεβού, το νωρίτερο πέντε λεπτά πριν την προγραμματισμένη ώρα·
 • σε περίπτωση καθυστέρησής σας άνω των δέκα λεπτών, άνευ σχετικής ενημέρωσης του γραφείου μας, το ραντεβού ακυρώνεται αυτομάτως·
 • η μέγιστη διάρκεια της υπηρεσίας του ραντεβού με φυσική παρουσία ορίζεται στα σαράντα (40) λεπτά και περιλαμβάνει αποκλειστικά νομικές συμβουλές για την υπόθεση για την οποία έχει προγραμματιστεί το ραντεβού· για απασχόλησή μας πέραν των σαράντα (40) λεπτών, εφαρμόζονται επιπρόσθετες χρεώσεις·
 • η υπηρεσία, ο χρόνος και το κόστος ραντεβού με φυσική παρουσία δεν περιλαμβάνουν επεξεργασία e-mails ή/και μελέτη εγγράφων της υπόθεσής σας· διά τα ανωτέρω, εφαρμόζονται επιπρόσθετες χρεώσεις. Από τα ανωτέρω, εξαιρούνται τα δικόγραφα που πιθανόν σας έχουν κοινοποιηθεί, σε περίπτωση που εκκρεμεί διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου ή άλλης υπηρεσίας εις βάρος σας·
 • μας καταβάλλετε την αμοιβή μας για το ραντεβού μας αμέσως μετά την ολοκλήρωση αυτού και προτού αποχωρήσετε από το γραφείο μας (τρόποι πληρωμής: μετρητοίς, πιστωτική/χρεωστική κάρτα) και λαμβάνετε το νόμιμο παραστατικό – Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών/Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών.

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Για την Υπηρεσία Τηλεφωνικού Ραντεβού, η διαδικασία που ακολουθείται έχει ως εξής:

 • συμπληρώνετε τη σχετική φόρμα με τα στοιχεία σας, δίνοντάς μας μερικές πληροφορίες σχετικά με την υπόθεσή σας, ή επικοινωνείτε τηλεφωνικά με τη γραμματεία των γραφείων μας·
 • μας ενημερώνετε για τις ημέρες και τις ώρες διαθεσιμότητάς σας εντός του ωραρίου λειτουργίας των γραφείων μας (Δευτέρα έως Πέμπτη : 09:00 – 20:00 και Παρασκευή : 09:00 – 16:00)·
 • επεξεργαζόμαστε το αίτημά σας·
 • η γραμματεία μας σας καλεί και σας ενημερώνει για την ημέρα και την ακριβή ώρα κατά την οποία μπορεί να προγραμματιστεί το τηλεφωνικό ραντεβού, ενημερώνοντάς σας για το κόστος του ραντεβού·
 • αφού προγραμματιστεί το τηλεφωνικό ραντεβού, η γραμματεία μας σας αποστέλλει e-mail, ενημερώνοντάς σας για την ημέρα και την ώρα κατά την οποία έχει προγραμματιστεί το τηλεφωνικό μας ραντεβού, επιβεβαιώνοντάς σας το κόστος της υπηρεσίας του τηλεφωνικού ραντεβού και επισυνάπτοντάς σας τον τραπεζικό λογαριασμό του γραφείου μας, προκειμένου να προκαταβληθεί το ποσό του ραντεβού·
 • το ποσό της υπηρεσίας του τηλεφωνικού ραντεβού πρέπει να προκαταβληθεί, μέσω κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό του γραφείου μας, και να αποσταλεί το σχετικό αποδεικτικό κατάθεσης στο e-mail : info@hnplaw.gr, το αργότερο έως δύο (2) ώρες πριν το προγραμματισμένο τηλεφωνικό ραντεβού· σε διαφορετική περίπτωση, το ραντεβού ακυρώνεται αυτομάτως·
 • αφού επιβεβαιώσουμε την κατάθεση του ποσού του ραντεβού, με συνέπεια, σας καλούμε την προγραμματισμένη ημέρα και ώρα για το τηλεφωνικό μας ραντεβού·
 • η μέγιστη διάρκεια της υπηρεσίας του τηλεφωνικού ραντεβού ορίζεται στα τριάντα (30) λεπτά και περιλαμβάνει αποκλειστικά νομικές συμβουλές για την υπόθεση για την οποία έχει προγραμματιστεί το ραντεβού· για απασχόλησή μας πέραν των τριάντα (30) λεπτών, εφαρμόζονται επιπρόσθετες χρεώσεις·
 • η υπηρεσία τηλεφωνικού ραντεβού δεν περιλαμβάνει επεξεργασία e-mails ή/και μελέτη εγγράφων της υπόθεσής σας· διά τα ανωτέρω, εφαρμόζονται επιπρόσθετες χρεώσεις. Από τα ανωτέρω, εξαιρούνται τα δικόγραφα που πιθανόν σας έχουν κοινοποιηθεί, σε περίπτωση που εκκρεμεί διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου ή άλλης υπηρεσίας εις βάρος σας·
 • σας αποστέλλουμε μέσω e-mail το νόμιμο παραστατικό – Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών/Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών·
 • απαγορεύεται αυστηρά η ηχογράφηση των τηλεφωνικών ραντεβού. 

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Για την Υπηρεσία Διαδικτυακού Ραντεβού, η διαδικασία που ακολουθείται έχει ως εξής:

 • συμπληρώνετε τη σχετική φόρμα με τα στοιχεία σας, δίνοντάς μας μερικές πληροφορίες σχετικά με την υπόθεσή σας, ή επικοινωνείτε τηλεφωνικά με τη γραμματεία των γραφείων μας·
 • μας ενημερώνετε για τις ημέρες και τις ώρες διαθεσιμότητάς σας εντός του ωραρίου λειτουργίας των γραφείων μας (Δευτέρα έως Πέμπτη : 09:00 – 20:00 και Παρασκευή : 09:00 – 16:00)·
 • επεξεργαζόμαστε το αίτημά σας·
 • η γραμματεία μας σας καλεί και σας ενημερώνει για την ημέρα και την ακριβή ώρα κατά την οποία μπορεί να προγραμματιστεί το διαδικτυακό ραντεβού, ενημερώνοντάς σας για το κόστος του ραντεβού·
 • αφού προγραμματιστεί το διαδικτυακό ραντεβού, η γραμματεία μας σας αποστέλλει e-mail, ενημερώνοντάς σας για την ημέρα και την ώρα κατά την οποία έχει προγραμματιστεί το διαδικτυακό μας ραντεβού, επιβεβαιώνοντάς σας το κόστος της υπηρεσίας του διαδικτυακού ραντεβού και επισυνάπτοντάς σας τον τραπεζικό λογαριασμό του γραφείου μας, προκειμένου να προκαταβληθεί το ποσό του ραντεβού·
 • το ποσό της υπηρεσίας του διαδικτυακού ραντεβού πρέπει να προκαταβληθεί, μέσω κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό του γραφείου μας, και να αποσταλεί το σχετικό αποδεικτικό κατάθεσης στο e-mail : info@hnplaw.gr, το αργότερο έως δύο (2) ώρες πριν το προγραμματισμένο διαδικτυακό ραντεβού· σε διαφορετική περίπτωση, το ραντεβού ακυρώνεται αυτομάτως·
 • αφού επιβεβαιώσουμε την κατάθεση του ποσού του ραντεβού, με συνέπεια, δημιουργούμε διαδικτυακή συνάντηση για τη συμφωνημένη ημέρα και ώρα μέσω της πλατφόρμας Google Meet, αποστέλλοντάς σας σχετική πρόσκληση στο e-mail σας, προκειμένου να εισέλθετε στην πλατφόρμα του ραντεβού την προγραμματισμένη ημέρα και ώρα και σας καλούμε για να σας δώσουμε οδηγίες εισόδου στην πλατφόρμα του ραντεβού (εξαιρετικά απλή διαδικασία)·
 • η μέγιστη διάρκεια της υπηρεσίας του διαδικτυακού ραντεβού ορίζεται στα τριάντα (30) λεπτά και περιλαμβάνει αποκλειστικά νομικές συμβουλές για την υπόθεση για την οποία έχει προγραμματιστεί το ραντεβού· για απασχόλησή μας πέραν των τριάντα (30) λεπτών, εφαρμόζονται επιπρόσθετες χρεώσεις·
 • η υπηρεσία διαδικτυακού ραντεβού δεν περιλαμβάνει επεξεργασία e-mails ή/και μελέτη εγγράφων της υπόθεσής σας· διά τα ανωτέρω, εφαρμόζονται επιπρόσθετες χρεώσεις. Από τα ανωτέρω, εξαιρούνται τα δικόγραφα που πιθανόν σας έχουν κοινοποιηθεί, σε περίπτωση που εκκρεμεί διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου ή άλλης υπηρεσίας εις βάρος σας·
 • σας αποστέλλουμε μέσω e-mail το νόμιμο παραστατικό – Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών/Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών·
 • απαγορεύεται αυστηρά η καταγραφή – βιντεοσκόπηση των διαδικτυακών ραντεβού.

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ (ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ, ΑΡΓΙΕΣ)

Για την Υπηρεσία Επείγοντος Ραντεβού, η διαδικασία που ακολουθείται έχει ως εξής:

 • επικοινωνείτε αποκλειστικά τηλεφωνικά με τη γραμματεία των γραφείων μας και μας δίνετε πληροφορίες σχετικά με την υπόθεσή σας, παραθέτοντας τους λόγους διά τους οποίους κρίνεται απαραίτητος ο προγραμματισμός επείγοντος ραντεβού·
 • μας ενημερώνετε για τις ημέρες και τις ώρες διαθεσιμότητάς σας·
 • επεξεργαζόμαστε το αίτημά σας·
 • η γραμματεία μας σας καλεί και σας ενημερώνει για την ημέρα και την ακριβή ώρα κατά την οποία μπορεί να προγραμματιστεί το επείγον ραντεβού, ενημερώνοντάς σας για το κόστος του επείγοντος ραντεβού. Σύμφωνα με την πολιτική των γραφείων μας, το επείγον ραντεβού μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με φυσική παρουσία, στο χώρο του γραφείου Περάματος, είτε μέσω τηλεφώνου είτε μέσω διαδικτύου, στην περίπτωση κατά την οποία προγραμματιστεί από τις 08:00 έως τις 16:00. Επείγοντα ραντεβού τα οποία θα προγραμματίζονται από τις 16:00 και μετά θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο είτε μέσω τηλεφώνου είτε μέσω διαδικτύου. Όσον αφορά το κόστος του επείγοντος ραντεβού, λόγω πραγματοποίησης αυτού και, κατ’ επέκταση, απασχόλησής μας εκτός του ωραρίου λειτουργίας των γραφείων μας, εφαρμόζεται πρόσθετη επιβάρυνση της τάξης του είκοσι πέντε 25% επί του κόστους του απλού ραντεβού·
 • αφού προγραμματιστεί το επείγον ραντεβού, η γραμματεία μας σας αποστέλλει e-mail, ενημερώνοντάς σας για την ημέρα και την ώρα κατά την οποία έχει προγραμματιστεί το επείγον ραντεβού, επιβεβαιώνοντάς σας το κόστος της υπηρεσίας του ραντεβού και επισυνάπτοντάς σας τον τραπεζικό λογαριασμό του γραφείου μας, προκειμένου να προκαταβληθεί το ποσό του ραντεβού·
 • το ποσό της υπηρεσίας του επείγοντος ραντεβού πρέπει να προκαταβληθεί, μέσω κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό του γραφείου μας, και να αποσταλεί το σχετικό αποδεικτικό κατάθεσης στο e-mail : info@hnplaw.gr, το αργότερο έως δύο (2) ώρες πριν το προγραμματισμένο ραντεβού· σε διαφορετική περίπτωση, το ραντεβού ακυρώνεται αυτομάτως·
 • αφού επιβεβαιώσουμε την κατάθεση του ποσού του ραντεβού, με συνέπεια, είτε σας περιμένουμε στο γραφείο Περάματος τη συμφωνηθείσα ημέρα και ώρα του ραντεβού (για ραντεβού με φυσική παρουσία) είτε σας καλούμε την προγραμματισμένη ημέρα και ώρα για το τηλεφωνικό μας ραντεβού (για τηλεφωνικό ραντεβού) είτε δημιουργούμε διαδικτυακή συνάντηση για τη συμφωνημένη ημέρα και ώρα μέσω της πλατφόρμας Google Meet, αποστέλλοντάς σας σχετική πρόσκληση στο e-mail σας, προκειμένου να εισέλθετε στην πλατφόρμα του ραντεβού την προγραμματισμένη ημέρα και ώρα και σας καλούμε για να σας δώσουμε οδηγίες εισόδου στην πλατφόρμα του ραντεβού (εξαιρετικά απλή διαδικασία) (για διαδικτυακό ραντεβού)·
 • η μέγιστη διάρκεια της υπηρεσίας του επείγοντος ραντεβού ορίζεται στα τριάντα (30) λεπτά και περιλαμβάνει αποκλειστικά νομικές συμβουλές για την υπόθεση για την οποία έχει προγραμματιστεί το ραντεβού· για απασχόλησή μας πέραν των τριάντα (30) λεπτών, εφαρμόζονται επιπρόσθετες χρεώσεις·
 • η υπηρεσία επείγοντος ραντεβού δεν περιλαμβάνει επεξεργασία e-mails ή/και μελέτη εγγράφων της υπόθεσής σας· διά τα ανωτέρω, εφαρμόζονται επιπρόσθετες χρεώσεις. Από τα ανωτέρω, εξαιρούνται τα δικόγραφα που πιθανόν σας έχουν κοινοποιηθεί, σε περίπτωση που εκκρεμεί διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου ή άλλης υπηρεσίας εις βάρος σας·
 • σας αποστέλλουμε μέσω e-mail το νόμιμο παραστατικό – Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών/Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών·
 • απαγορεύεται αυστηρά η καταγραφή – βιντεοσκόπηση των τηλεφωνικών – διαδικτυακών ραντεβού.