Προσβολή Προσωπικότητας

  • Προσβολή προσωπικότητας
  • Προσβολή προσωπικότητας μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook κλπ.)
  • Παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
  • Προσβολή προσωπικότητας συζύγου από άλλο σύζυγο
  • Προσβολή προσωπικότητας συζύγου από σύντροφο του άλλου συζύγου
  • Προσβολή μνήμης νεκρού
  • Προσβολή ονόματος
  • Αρνητικά σχόλια/κριτικές
  • Φωτογράφιση προσώπου χωρίς συναίνεση