Σωματεία – Σύλλογοι

 • Ίδρυση σωματείου/συλλόγου
 • Τροποποίηση καταστατικού
 • Εκλογές
 • Συνδρομές
 • Δελτία τύπου
 • Συμβουλευτική δικηγορία
 • Άρνηση εγγραφής μέλους
 • Αποβολή μέλους
 • Γενικές Συνελεύσεις
 • Ακυρότητα απόφασης Γενικής Συνέλευσης
 • Διάλυση σωματείου
 • Δελτία τύπου/Ανακοινώσεις/Προσκλήσεις σωματείων/συλλόγων