Τράπεζες

  • Κόκκινα δάνεια (καταναλωτικά δάνεια /στεγαστικά δάνεια κλπ.)
  • Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών
  • Πιστωτικές κάρτες
  • Αυθαίρετη έκδοση πιστωτικής κάρτας
  • Απαλλαγή εγγυητή
  • Καταχρηστικοί Γενικοί Όροι Συναλλαγών