Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά – Νόμος Κατσέλη – Κόκκινα Δάνεια – Πιστωτικές Κάρτες

 • Νόμος 3869/2010 (νόμος Κατσέλη)
 • Πτωχευτικός Νόμος
 • Εξωδικαστικός Συμβιβασμός
 • Ρυθμίσεις οφειλών σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα
 • Κόκκινα Δάνεια
 • Πιστωτικές κάρτες
 • Απαλλαγή εγγυητών από οφειλές
 • Διαταγές Πληρωμής
 • Συναλλαγματικές
 • Ακάλυπτες επιταγές
 • Οφειλές από τιμολόγια
 • Ιδιωτικά συμφωνητικά αναγνώρισης οφειλών και ρύθμισης δόσεων
 • Αλληλόχρεοι λογαριασμοί
 • Τραπεζικά επιτόκια κι ανατοκισμοί
 • Εγγυητικές επιστολές
 • Νόμιμοι και καταχρηστικοί όροι συμβάσεων
 • Διαπραγματεύσεις με τράπεζες
 • Διαπραγματεύσεις με funds