Οικογενειακό Δίκαιο

 • Διαζύγιο (συναινετικό/αντιδικία)
 • Επιμέλεια – Συνεπιμέλεια – Διατροφή – Επικοινωνία ανήλικου τέκνου
 • Συμμετοχή συζύγου στα αποκτήματα
 • Σύμφωνο συμβίωσης
 • Αξιώσεις – Αποζημίωση λόγω λύσης μνηστείας
 • Επιστροφή δώρων λόγω λύσης μνηστείας
 • Γαμικές διαφορές
 • Αναγνώριση γάμου ως ανυπόστατου
 • Ακύρωση γάμου
 • Αίτηση τέλεσης γάμου ανηλίκου για σπουδαίο λόγο
 • Παραβίαση υποχρεώσεων έγγαμης συμβίωσης
 • Ενδοοικογενειακή βία
  Κοινοκτημοσύνη – Λύση κοινοκτημοσύνης
 • Μετοίκηση – Ρύθμιση οικογενειακής στέγης – Αποζημίωση για χρήση οικογενειακής στέγης – Απόδοση οικογενειακής στέγης
 • Κατανομή κινητών
 • Διαμεσολάβηση
 • Διατροφή λόγω νομιζόμενου γάμου
 • Διατροφή συζύγου και τέκνων λόγω διάστασης/ διαζυγίου
 • Διαταγή πληρωμής οφειλόμενων διατροφών
 • Δαπάνες τοκετού και διατροφή άγαμης μητέρας
 • Διατροφή ενηλίκου – αδελφού
 • Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή
 • Άδεια απόκτησης τέκνου με παρένθετη μητέρα
 • Άδεια απόκτησης τέκνου με μεταθανάτια τεχνητή γονιμοποίηση
 • Αναγνώριση – Προσβολή πατρότητας
 • Προσβολή εκούσιας αναγνώρισης πατρότητας
 • Προσβολή μητρότητας
 • Αναγνώριση ύπαρξης ή ανυπαρξίας συγγένειας
 • Ονοματοδοσία – Άρση διαφωνίας γονέων – Διόρθωση ονόματος
 • Αφαίρεση επιμέλειας τέκνου
 • Αφαίρεση γονικής μέριμνας
 • Επιστροφή τέκνου από το εξωτερικό
 • Προσβολή προσωπικότητας λόγω παραβίασης επικοινωνίας γονέα – τέκνου
 • Άδεια εκποίησης ακινήτου ανηλίκου
 • Άδεια αποποίησης κληρονομίας για ανήλικο
 • Υιοθεσία ανηλίκου
 • Υιοθεσία ενηλίκου
 • Λύση υιοθεσίας λόγω αχαριστίας
 • Διορισμός επιτρόπου
 • Αναδοχή ανηλίκου
 • Δικαστική συμπαράσταση
 • Αντικατάσταση δικαστικού συμπαραστάτη
 • Υποβολή σε ακούσια νοσηλεία
 • Δικαστική επιμέλεια ξένων υποθέσεων
 • Διόρθωση καταχωρισμένου φύλου
 • Συμβουλευτική γονέων