Πακέτα για Airbnb

Το γραφείο μας προσφέρει τη δυνατότητα συμβουλευτικής υποστήριξης και νομικών υπηρεσιών σε ιδιοκτήτες καταλυμάτων airbnb σε καθημερινή, εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση, με πακέτα υποστήριξης και νομικών υπηρεσιών που διαμορφώνονται αναλόγως των αναγκών εκάστου ιδιοκτήτη καταλύματος airbnb (tailor-made solutions) και αποσκοπούν στην παροχή υψηλού επιπέδου νομικών υπηρεσιών, τόσο σε καθημερινά όσο και σε σύνθετα ζητήματα. Για το σχεδιασμό του πακέτου υποστήριξης και νομικών υπηρεσιών που ταιριάζει στις ανάγκες του δικού σας καταλύματος airbnb, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας, προκειμένου να προγραμματίσουμε μία ΔΩΡΕΑΝ συνάντηση στο γραφείο μας ή μία διαδικτυακή συνάντηση, ώστε να συζητήσουμε τις ανάγκες του καταλύματός σας και να προβούμε στον σχεδιασμό ενός μοναδικού πακέτου, σχεδιασμένου σύμφωνα με τις ανάγκες σας, αποκλειστικά και μόνο για το δικό σας κατάλυμα airbnb, σε αρκετά ανταγωνιστικές τιμές.

Ενδεικτικές Υπηρεσίες :
● Νομική συμβουλευτική
● Ζημίες από επισκέπτες
● Εταιρίες διαχείρισης καταλυμάτων
● Διαχείριση αρνητικών κριτικών στο διαδίκτυο
● GDPR κλπ.

Πακέτα για Airbnb