Πακέτα για Καταστήματα – E-Shops

Το γραφείο μας, ενστερνιζόμενο τις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες ενός σύγχρονου καταστήματος/e-shop, προσφέρει τη δυνατότητα συμβουλευτικής υποστήριξης και νομικών υπηρεσιών στο σύγχρονο κατάστημα/e-shop σε καθημερινή, εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση, με πακέτα υποστήριξης και νομικών υπηρεσιών που διαμορφώνονται αναλόγως των αναγκών εκάστου καταστήματος/e-shop (tailor-made solutions) και αποσκοπούν στην πλήρη νομική κάλυψη της επιχείρησης, τόσο σε καθημερινά όσο και σύνθετα ζητήματα. Για το σχεδιασμό του πακέτου υποστήριξης και νομικών υπηρεσιών που ταιριάζει στις ανάγκες του δικού σας καταστήματος/e-shop, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας, προκειμένου να προγραμματίσουμε μία ΔΩΡΕΑΝ συνάντηση στο γραφείο μας ή τις εγκαταστάσεις του καταστήματός σας ή μία διαδικτυακή συνάντηση, ώστε να συζητήσουμε τις ανάγκες του καταστήματος/e-shop σας και να προβούμε στον σχεδιασμό ενός μοναδικού πακέτου, σχεδιασμένου σύμφωνα με τις ανάγκες του καταστήματος/e-shop σας, αποκλειστικά και μόνο για το δικό σας κατάστημα/e-shop, σε αρκετά ανταγωνιστικές τιμές.

Ενδεικτικές Υπηρεσίες :
● Συμβουλευτική υποστήριξη
● Domain names
● Όροι χρήσης (Σύνταξη – Αναθεώρηση)
● Συμβουλευτική υποστήριξη για διαφήμιση στα social media και το διαδίκτυο
● Σύνταξη και μελέτη διαφημιστικών συμβάσεων και κάθε σχετικού νομικού κειμένου με σκοπό τη διαφήμιση στο διαδίκτυο
● GDPR
● Πολιτική cookies κλπ.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ - ΧΑΡΑ ΝΟΥΣΗ – ΠΕΡΑΚΗ