Συνεργασίες

Το Δικηγορικό Γραφείο HNP Law Office, του οποίου η Κα Χαρά Α. Νούση – Περάκη προΐσταται, ανέκαθεν διέθετε πελατοκεντρικό χαρακτήρα, θέτοντας ως πρωταρχικούς στόχους τη μέγιστη δυνατή εξυπηρέτηση και την αποτελεσματικότερη προάσπιση των συμφερόντων των εντολέων, πάντοτε εντός των πλαισίων της ισχύουσας νομοθεσίας και του ισχύοντος Κώδικα Δεοντολογίας του δικηγορικού λειτουργήματος.

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, το Δικηγορικό μας Γραφείο διαθέτει ένα ευρύτατο δίκτυο συνεργατών – έμπειρων επαγγελματιών (δικηγόρων, διαμεσολαβητών, δικαστικών επιμελητών, συμβολαιογράφων, μεταφραστών, λογιστών, συμβούλων επιχειρήσεων, μεσιτών, ψυχολόγων κλπ.) σε ολόκληρη την επικράτεια, ενώ είναι πάντοτε ανοιχτό σε νέες, καινοτόμες κι ενδιαφέρουσες προτάσεις συνεργασίας, προσβλέποντας στη διαρκή βελτίωση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών.