Τροχαία Ατυχήματα

 • Νομική συμβουλευτική
 • Ανάλυση συνθηκών τροχαίου ατυχήματος
 • Συνεργασία με πραγματογνώμονα και θεράποντες ιατρούς
 • Υλικές ζημιές
 • Σωματικές Βλάβες
 • Αποζημιώσεις
 • Νοσήλια
 • Ιατροφαρμακευτικές δαπάνες και υπηρεσίες τρίτων προσώπων
 • Αποζημίωση για παρούσα ή μελλοντική στέρηση εισοδήματος, λόγω αναπηρίας ή προσωρινής αδυναμίας προς εργασία
 • Αποζημίωση για στέρηση υπηρεσιών
 • Θανατηφόρα τροχαία
 • Ζητήματα ασφαλιστικής κάλυψης