Πακέτα για Επιχειρήσεις – Εταιρείες

Το γραφείο μας, ενστερνιζόμενο τις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης, προσφέρει τη δυνατότητα συμβουλευτικής υποστήριξης και νομικών υπηρεσιών στη σύγχρονη επιχείρηση σε καθημερινή, εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση, με πακέτα υποστήριξης και νομικών υπηρεσιών που διαμορφώνονται αναλόγως των αναγκών εκάστης επιχείρησης (tailor-made solutions) και αποσκοπούν στην πλήρη νομική κάλυψη της επιχείρησης, τόσο σε καθημερινά όσο και σύνθετα ζητήματα. Για το σχεδιασμό του πακέτου υποστήριξης και νομικών υπηρεσιών που ταιριάζει στις ανάγκες της δικής σας επιχείρησης, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας, προκειμένου να προγραμματίσουμε μία ΔΩΡΕΑΝ συνάντηση στο γραφείο μας ή τις εγκαταστάσεις της επιχείρησής σας ή μία διαδικτυακή συνάντηση, ώστε να συζητήσουμε τις ανάγκες της επιχείρησής σας και να προβούμε στο σχεδιασμό ενός μοναδικού πακέτου, σχεδιασμένου σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησής σας, αποκλειστικά και μόνο για την δική σας επιχείρηση, σε αρκετά ανταγωνιστικές τιμές.

Ενδεικτικές υπηρεσίες :
● Νομική συμβουλευτική
● Είσπραξη εμπορικών απαιτήσεων
● Συμβάσεις
● Διαχείριση δυσμενών κριτικών στο διαδίκτυο
● GDPR κλπ.

Πακέτα για Επιχειρήσεις – Εταιρείες